Administration

Jul 7th,2013

 

Director: TU Weiming

Deputy Director:FAN Heping, YAO Xinzhong

Secretary-General: CHEN Jiahong

Secretary: PANG Bo, YANG Yan

Webmaster: LU Pengyi

Technical Advisers: Marek Jeziorek (volunteer), Wu Mao (volunteer)

Chinese Editor in Chief : WANG  Zheng

Chinese Reporters and Editors: LU Yin, LU Pengyi, LEI Bo,  ZHU Weiping, WANG Jianbao

English Editor in Chief: Misha Tadd

English reporters and Editors: CHEN Jiahong, LIU Hong, PANG  Bo, YANG Yan, HU Xuedan,  JU Lutai (Volunteer)

Treasurer: ZOU Zhihui

Financial Committee: CHEN Li (volunteer), SHI Xiumei, NIU Dayong

Financial Supervisor: Ai Bei (volunteer)