Administration

Jul 7th,2013

 

Director: TU Weiming

Deputy Director:FAN Heping, YAO Xinzhong

Secretary-General: HUANG Qi

Technical Advisers: Marek Jeziorek (volunteer), Wu Mao (volunteer)

Chinese Editor in Chief : WANG  Zheng

Chinese Reporters and Editors: LU Yin, LU Pengyi, LEI Bo,  ZHU Weiping, WANG Jianbao

English Editor in Chief: Misha Tadd

Treasurer: ZOU Zhihui

Financial Committee: SHI Xiumei

Financial Supervisor: Ai Bei (volunteer)